Welcome to our consulting company 9Ekim Group Relocation Company
tr_TR Türkçe
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company
(Mon - Fri)
[email protected]
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company

Gümrük müşavirliği nedir?

Gümrük Müşaviri

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine “Gümrük Müşaviri” denilir.

Dış Ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılarımıza müşavirlik hizmeti veren Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslektir. 1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında, danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren Gümrük Müşavirleri, Türkiye genelinde Gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin %85’ini takip etmektedirler.

Gümrük Kanunu gereği, araç ya da ev eşyasının şahıs ve kurumlar adına gümrük idarelerinde temsil etmek, T.C. Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı ve bu konuda yetki belgesine sahip yarı kamu görevi gören Gümrük Müşavirlik firmaları ve Gümrük Müşavirlerinin görevidir. 9ekim Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yetki ve izniyle çalışan ve vergisiz araç, ev eşyası, muafiyetli eşyalar konusunda uzman olan tek firmadır. Firmanın gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır

Gümrük Müşavirlik Yetki Belgesi’ne sahip olmayan şahıs ve kurumlara yalnızca noter onaylı vekâlet belgesi ile gümrük idarelerinde iş yapma yetkisi vermek, işlemi yapan şahıs ya da kurumu suçlu kılar. Gümrük evrakının yanlış doldurulması, yanlış vergi hesaplamaları, süre ihlalleri gibi sorunlarda temsil hakkına sahip olmayan şahıs ve kuruluşun sorumluluğu yoktur, tüm sorumluluk eşya sahibine aittir ve cezai durumlarda adli makamlarla karşı karşıya gelir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdareleri’nde mevcut gümrük kanununa göre işlem yapmak ve işlemin sorumluluğunu taşımak sadece uzun bir sınav ve deneyim sürecinden geçip bunu sınav sonuç ve belgelerle kanıtlayan gümrük müşavirlerine ve buna bağlı sahip oldukları gümrük müşavirlik firmalarına verilmiştir.

Yürürlükteki Gümrük Kanunu- (4458 no.lu Kanun) (04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.) ve ilgili kanun maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Kanun maddesini incelerseniz gümrük işlemlerinde yasal belge ve yetki sahibi firmalarla çalışmanın önemini anlayacaksınız:

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yürürlükteki Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)
ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte İş Takibi

MADDE 561-

(1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi

Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekâletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.

Firmamız hizmet vermekte olduğu evden eve uluslararası ev eşyası ve Taxfreecar® gümrük işlemleri konusundaki uzman ve yetkilidir. Taxfreecar® (muafiyetli araç olarak da ifade edilir) ve ev eşyası konusunda çıkan tüm kanun, genelge, tasarruflu yazıları günü gününe takip ederek müşterilerini bilgilendirir.

Leave A Comment