Welcome to our consulting company 9Ekim Group Relocation Company
tr_TR Türkçe
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company
(Mon - Fri)
[email protected]
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company

Oturma izni ve çalışma izni harç ve işlem ücretleri

Çalışma İzni Harç Tutarları
2020 yılı Çalışma İzni Harç tutarları 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile Değerli Kağıt Bedeli ise; 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği” ile belirlenmiş olup, yeni rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZNİ BELGELERİ HARÇ TUTARLAR (TL)
Süreli çalışma izin belgesi – 1 yıla kadar (1 yıl dahil) ₺932,90
Süresiz çalışma izni belgesi ₺9331,60
Bağımsız çalışma izni belgesi ₺9331,60
Geçici koruma çalışma izni belgesi harcı ₺347,10
Değerli kağıt bedeli ₺110,00

Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

Banka Şubeleri
Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

  • Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  • Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait
Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

  • T.C. Ziraat Bankası
  • T. Vakıflar Bankası
  • T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.
Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Firmamızın talep ettiği oturma izni ve çalışma izni bedelleri, firmada çalışan yabancı personel sayısına ve firmanın 9ekim’den alacağı diğer yabancı personel hizmetlerinin sayısına göre, teklif bazında değerlendirilmektedir.

Leave A Comment